top of page

Swiss Catalan Days - Patrons

El nostre equip està unit per la diversió, l'alegria i la passió. Amb l'objectiu d'organitzar una gran celebració, ens hem unit per organitzar les primeres a l'aire lliure - Swiss Catalan Days. Aquest esdeveniment és un esdeveniment no propi i no es pot dur a terme sense el suport i ajuda d'amics i patrocinadors. Volem donar les gràcies a tots els que ens donen suport en aquest acte.
Si també us agradaria ajudar a muntar-lo, poseu-vos en contacte a info@swiss-catalan-days.ch o doneu-nos suport i convertiu-vos en patró de les Swiss Catalan Days!

bottom of page